Uitleg blz. 2
Home About me Galleries Sun right now Astro Contact Links Blog Copyright © Ivar Kooren 2011-2015, Photographical material presentation on this website is subject to copyright.
Dit moleculaire gas is hoofdzakelijk Waterstof. Onze zon bestaan dan ook hoofzakelijk uit Waterstof. Voor ongeveer 91 molprocent wat overeenkomt met ca. 70 gewichtsprocent Waterstof. Daarnaast bestaat deze verder uit 28 gewichtsprocent Helium. Daarnaast zijn er nog kleine fracties te vinden van Zuurstof, Koolstof, Neon, Magnesium, IJzer ,Stikstof, Silicium en Zwavel. De concentraties zijn ook weer eens niet homogeen verdeelt. Het oppervlak zal een andere verdeling hebben dan binnen in de kern. Onze zon kan met zijn hoeveelheid Waterstof gelukkig nog een tijdje mee. Bij het omzetten van de waterstof naar helium komt zoals eerder verteld energie vrij. Een dergelijke reactie vergelijking is de volgende: 41H+ → 4He2+ + 2e+ + 2ν. Met andere woorden. 4 Waterstoffen worden door de druk en temperatuur gefuseerd tot 1 Helium waarbij gammastraling (fotonen) en neutrino’s vrijkomen. Elke seconde wordt dan ook 700 miljoen ton waterstof omgezet in 695 miljoen ton Helium. Het verschil van 4,4 ton is grotendeels de straling die vrijkomt. Je kan je dus zo voorstellen dat het heet is in de kern van de zon. Het volgende plaatje geeft een schematisch overzicht van onze zon.
I See Far.nl Astrofotografie