Home About me Galleries Sun right now Astro Contact Links Blog
Jupiter
Jupiter is de vijfde planeet vanaf de Zon en is de grootste planeet in het zonnesysteem. Als Jupiter hol was, konden meer dan duizend Aardes erin passen. Jupiter is dan ook 2,5 keer zwaarder als alle andere planeten bij elkaar. Het heeft een massa van 1.9 x 1027 kg en is 142.800 kilometers rondom de evenaar. Jupiter bezit 62 bekende satellieten. Grootste vier zijn Callisto, Europa, Ganymede en Io. Ze zijn vernoemd naar Galileo Galilei, die hen al in 1610 waarnam. De Duitse astronoom Simon Marius beweerde de manen rond de zelfde tijd gezien te hebben, maar hij publiceerde zijn observaties niet waardoor Galileo krediet kreeg voor de ontdekking.
I See Far.nl Astrofotografie
Copyright © Ivar Kooren 2011-2015, Photographical material presentation on this website is subject to copyright.